Numenera

Sesja 2016-04-16

Żelazny Wilk – miejscowość z machiną bojową tak nazwaną. Głowa opiera się na ostrym klifie rzeki. Zad jest przycupnięty na bagnistym drugim brzegu. Lilith wie, że jest to maszyna bojowa najeźdców, najprawdopodobniej porzucona, bo nie widać zniszczeń. Ludzie traktują to jako most, z budynkami pobudowanymi po obydwu stronach. Miasto zostało założone przez uchodźców 700 lat temu. Odkrywcy żyją wewnątrz maszyny, a Ci którzy nie podlegają kultowi żyją na zewnątrz uprawiając ziemię i przyjmując gości.

Zawitaliśmy do miejsca prowadzonego przez Knedla o niebieskich włosach. Dowiedzieliśmy się, iż najstarszy z dowódców leży na łożu śmierci. Nie zostawił potomka, dlatego dwie frakcje coraz bardziej ścierają się w walce o władzę. Jedna strona jest reprezentowana przez miasto Zad, a druga przez miasto Głowa.

Zad to głównie handel zwierzętami, hodowla bydła i wykorzystanie rzeki.

Kayo – nano który nauczył się obsługi Żelaznego Wilka. Ma 20 lat.

Frakcja fanatyków czeka na znak objawiony.
Frakcja techników kontroluje dopływ mocy do wilka, znając korytarze i umiejąc omijać pułapki.
Zewnętrzni są chciwi zysku.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.